Contributie

Incasso

Incasso’s worden rond of op de eerste dag van de nieuwe maand geïncasseerd. Per stornering ( te weinig banksaldo) of weigering van de incasso brengt de vereniging de eerste keer € 1,50 administratiekosten in rekening. Bij de tweede keer van stornering wordt dit bedrag verhoogd naar € 5,= per stornering. Bij 2 maanden achterstand wordt het lid per direct de les geweigerd. Mocht u vragen hebben mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wat is Bondsgeld en moet ik dat betalen?

Bondsgeld (KNGU contributie) is een bedrag dat wij als vereniging per lid moeten betalen aan de KNGU ( Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Hieruit worden kosten voor de KNGU betaald en zijn de leden van de vereniging verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Ik kan de contributie niet betalen

Mocht het inkomen niet toereikend zijn om uw kind te laten sporten, dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente of met de sportcoördinator op school om in aanmerking te komen voor een sportsubsidie (zie tabblad media - JSF).

In de zomervakantie bedraagt de contributie voor 1 uur turnen €17,- per maand en bij 2 of meer uren trainen € 23,- per maand.

Om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden wordt er ook in de vakantieperiodes doorbetaald: namelijk bij 1 uur turnen 17 en bij 2 of meer uur turnen 23 per maand.

Aantal uren Per Maand Per Kwartaal Per Jaar
1 €17,- €51,- €204,-
1,5 €20,- €60,- €240,-
2 €23,- €69,- €276,-
2,5 €28,- €84,- €336,-
3 €31,- €93,- €372,-
3,5 €34,- €102,- €408,-
4 €37,- €111,- €444,-
4,5 €40,- €120,- €480,-
5 €43,- €129,- €516,-
5,5 €46,- €138,- €552,-
6 €49,- €147,- €588,-
6,5 €52,- €156,- €624,-
7 €56,- €168,- €672,-
7,5 €60,- €180,- €720,-
8 €64,- €192,- €778,-
8,5 €68,- €204,- €816,-
9 €72,- €216,- €864,-
9,5 €76,- €228,- €912,-
10 €80,- €240,- €960,-
Bondsgeld per jaar tot 15 jaar € 28,-  
  16 jaar en ouder € 32,-  
Inschrijfgeld Eenmalig €5,-