Opzegging

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. Dit kan per mail naar de ledenadminstratie; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het einde van de maand te doen, met inachtname van één volle kalendermaand als opzegtermijn.